Hyvä näkyviin!

Hyvä näkyviin- kampanjan voittajat on valittu!

Hyvä Näkyviin- kampanjan voittajat ovat Päijät-Hämeen omaishoitajat ry sekä Laseko ry – onnea valituille! Heidän kampanjansa ovat nähtävillä Lahden keskustassa, Trion luona olevassa pilarissa loppuvuoden 2023 aikana.

Nostetaan yhdessä hyvä näkyviin!

Harjulan Setlementti ry:n ulkomainonnan yksikkö Harjula-Mainos halusi nostaa esiin muita yleishyödyllisiä toimijoita Lahden alueella.
Toiveena oli huomioida ja edistää Lahden alueella vaikuttavien yhdistysten, seurojen ja järjestöjen toimintaa ulkomainonnan keinoin.
Lahden alueella on lukuisia toimijoita, jotka tekevät erittäin tärkeää työtä edistämällä muiden hyvinvointia ja luomalla positiivista vaikutusta ympäröivään yhteiskuntaan. Päätimme nostaa yhdessä hyvän näkyviin!

Kampanjaan pystyi osallistumaan kaikki Lahden alueella toimivat seurat, järjestöt ja yhdistykset. Palkintona oli veloitukseton kuukauden mittainen kampanja mainospilarissa. 

Kampanja sai paljon kiitosta ja hyvää palautetta eri tahoilta. Kampanja onkin tarkoitus järjestää uudelleen vuonna 2024! 

Kilpailuehdot

  1. Kilpailun järjestäjä Kilpailun järjestäjä on Harjulan Setlementti ry:n ulkomainonnan yksikkö Harjula-Mainos.
  2. Arvontaan osallistuminen ja osallistumiskelpoisuus Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa rekisteröidyt yhdistykset, järjestöt ja seurat (myöhemmin toimija). Toimijalla tulee olla toimintaa Lahden seudulla, eli Lahdessa, Asikkalassa, Hartolassa, Heinolassa, Hollolassa, Iitissä, Padasjoella ja/tai Sysmässä. Kilpailuun osallistutaan täyttämällä Webropol-kysely. Kilpailuhakemuksessa tulee eritellä, miten toimija hyödyntäisi ilmaisen mainospaikan, mikä olisi mainoksen pääviesti ja miten se edistäisi toimintaa.
  3. Kilpailuaika Osallistumisaika on 1.–31.8.2023 klo 23:59 asti. Osallistumisajan jälkeen saapuneita kilpailuhakemuksia ei hyväksytä. Järjestäjä ei vastaa osallistujan tietoteknisistä tai muista syistä johtuvasta osallistumisesteestä.
  4. Palkinto ja kilpailukäytäntö Osallistuneiden keskuudesta valitaan kaksi toimijaa, jotka saavat veloituksetta yhden (1) kuukauden mittaisen kampanjan mainospilarissa. Palkinnon arvo on 1000 € + alv / kampanja. Valitun toimijan tulee hyödyntää kuukauden mittainen veloitukseton kampanja 1.10.–31.12.2023 välisenä aikana. Valittu toimija toimittaa Harjula-Mainokselle aineiston painovalmiina.
  5. Voittajan valintaVoittaja valitaan Harjulan Setlementti ry:n valtuuttaman raadin toimesta 5.9.2023. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Mikäli palkintoilmoitusta ei järjestäjästä johtumattomasta syystä voida toimittaa voittajalle, tai mikäli voittaja antaa virheellisiä tai puutteellisia yhteystietoja, ei järjestäjällä ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Mikäli voittajaa ei tavoiteta seitsemän päivän sisällä arvonnan voitosta ilmoittamisesta, suorittaa järjestäjä arvonnan uudelleen ja valitsee uuden voittajan.
  6. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeusOsallistumalla kilpailuun toimija myöntää järjestäjälle oikeuden julkaista toimijan nimen internetsivuillaan ja muussa verkkoviestinnässä ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Voittaja julkistetaan järjestäjän Facebook-sivulla, Instagram-profiilissa ja internetsivuilla.
  7. Palkinnon luovutus ja toimitus Palkinto luovutetaan voittajalle ensijaisesti henkilökohtaisesti Harjulan Setlementti ry:n tiloissa Lahdessa.
  8. Järjestäjän vastuuJärjestäjän vastuu ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa ja määrää. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa kilpailun järjestäjän, yhteistyökumppanit sekä muut osalliset kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi eikä muuksi hyödykkeeksi.
  9. Arvontasääntöjen sitovuusOsallistumalla tähän kilpailuun toimija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.
  10. Sääntöjen muuttaminenJärjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.

Mainospilarit

Mainospilarit löytyvät kaupungin parhailta paikoilta ja tavoittavat kaupunkiyleisön tehokkaasti. Mainospilareita on Lahdessa 6 kpl ja jokaisessa on kolme mainospintaa.

Valittu voittaja toimittaa aineiston painovalmiina.

Tekniset tiedot
Julisteen koko: 1500x3000mm
Painomäärä/ pilari: 3 julistetta
Mainosjakson pituus: 1 kk